Rising Melodies

Tam, gdzie melodie wschodzą wraz ze słońcem…

Where melodies rise with the sun…

IDEA

Wschodzące Melodie

Rising Melodies to idea, która wyłoniła się z miłości do muzyki oraz pasji artystycznych, lingwistycznych i literackich jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rynku eventowym. Przedstawiamy Państwu wszechstronną, a zarazem w pełni spersonalizowaną usługę w obszarze oprawy muzycznej, artystycznej i tłumaczeniowej eventów. Nazywamy ją „usługą z duszą” i rozumiemy przez to twórcze i ambitne podejście wychodzące na przeciw Państwa wyobrażeniom o wymarzonym evencie, weselu czy imprezie.

IDEA

Rising Melodies

Rising Melodies is an idea that grew out of big love for music, artistic, linguistic, and literary passions as an answer to the increasing demand on the event market. We introduce an extensive and at the same time fully personalized service in the area of the musical, artistic and translation settings of events. We call it „Service with a Soul” and we understand it is as an ambitious and creative approach towards your idea of a dream event, wedding or party.

MUZYKA

Tańczy rozum, serce śpiewa…

Tło muzyczne Waszej uroczystości jest jak ścieżka dźwiękowa w filmie. Jest jednym z najważniejszych elementów budujących atmosferę i niosących przeróżne emocje w zależności od potrzeby chwili i doniosłości momentu. Jest to element niewidzialny i nienamacalny, lecz o ogromnej sile oddziaływania, dzięki której wpisuje się we wspomnienia i staje się później ścieżką dźwiękową Waszego życia. Właśnie dlatego „sound”, czyli dźwięk ma znaczenie!

Rising Melodies to przede wszystkim piękne i wyjątkowe brzmienie na Waszej uroczystości. Rising Melodies to pasja, muzyczna inwencja oraz poziom wykonawczy wsparty profesjonalnym zapleczem technicznym.

Podobno „muzyka to niewidzialny taniec, a taniec to niesłyszalna muzyka” … Podobno „tańczyć znaczy śnić stopami”… Zgadzacie się? Jaka ścieżka dźwiękowa będzie najlepsza dla prywatnego snu Waszych stóp…?

MUSIC

The heart is singing, the mind is dancing…

The musical background of your ceremony is like a soundtrack to a movie. It is one of the most important elements that creates an atmosphere and evokes various emotions depending on the importance of the moment. It is an invisible and intangible element but it has a great poignancy, that causes it to remain in the memories for a very long time and be incorporated into the soundtrack of your life. That’s why the sound has a meaning!

Rising Melodies ensure a beautiful and unique sound at your ceremony. Rising Melodies is a musical invention and an artistic flair, it is a high level of performance supported by professional technique.

Supposedly „music is an invisible dance and dance is an invisible music…” Supposedly „dancing is a dream of the feet…” Do you agree? What soundtrack would be the best for your feet to dream to?

 

INSPIRACJA

Scenariusz niezapomnianego eventu

Wasza uroczystość musi nosić ślady Waszych linii papilarnych… Jej przebieg i konstrukcja musi odpowiadać wyjątkowym preferencjom i gustom, być zgodna z konkretnymi okolicznościami i wpisywać się potrzeby konkretnego środowiska. Współpraca z Rising Melodies zaowocuje opracowaniem specjalnie dla Was w pełni indywidualnego i niepowtarzalnego scenariusza eventu.

Dużą wagę przykładamy również do konferansjerki czyli słownej oprawy eventu. Właściwie dobrany styl prowadzenia eventu jest w stanie wykreować klimat, w którym poczujecie się dobrze, nadać uroczystości oryginalny ton i odcisnąć na niej Waszą osobowość. Każdy event jest inny, bo inni ludzie są jego bohaterami. To oni nas inspirują. To im chcemy sprawić radość.

INSPIRATION

The scenario of an unforgettable event…

Your ceremony must have a signature as unique as your fingerprints. Its course and construction should match your individual preferences and tastes, suit the specific circumstances and meet specific community’s needs. The result of a cooperation with Rising Melodies will be a creation of a fully individual and unique script of the event – especially for you.

We also put a lot of care into hosting the events – the words that constitute the basis of the event. The well-matched style and setting of an event can create an atmosphere that will make you feel good, will set the right tone for it and imprint your personality on it. Each event is a different case, different people are its heroes. They are the inspiration for us. We would like to make them happy!

 

KOMUNIKACJA

Poza granice i bariery językowe

Współczesny świat – opleciona sieciami połączeń i świetnie skomunikowana „globalna wioska” sprzyja integracji człowieka z człowiekiem przełamując bariery kultury, nacji i języka.

Śluby dwunarodowe, wielokulturowe i wielojęzyczne wesela oraz imprezy integracyjne z udziałem uczestników z różnych stron świata są dziś bardzo popularne i znalazły stałe miejsce w eventowym kanonie. Rising Melodies wychodzi na przeciw tej dynamice oferując Państwu wielojęzyczną oprawę eventów, pomoc w organizacji imprez międzynarodowych, tłumaczenia uroczystości ślubnych w kościele i w urzędzie stanu cywilnego. Otwarci na różnorodność kulturową słuchamy i rozumiemy wszystkich gości i uczestników imprezy niezależnie od pochodzenia, łączymy też tych, których podzieliły niezrozumiałe słowa. „Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówki (…)”, udana komunikacja jest podstawą prawdziwej integracji.

COMMUNICATION

Beyond the borders and language barriers

The current world – the very well communicated and entwined with networks global village – is a favourable place for human integration that overcomes barriers of culture, nation, and language.

International weddings and integration parties with participants from all corners of the world are very popular nowadays and have already entered the canon of the event market. Rising Melodies meets the dynamics of the global village and offers you multilingual hosting and setting for your event, assistance in organising international events, translations on multilingual and multicultural weddings. We are open to the cultural diversity – we listen to and understand all participants of the ceremony independently of their place of origin. We also connect those who are separated by incomprehensible words. „Dialogue means that people stopped hiding…” The successful communication is the most important factor in the real integration.

 

ZABAWA

Bo fantazja jest od tego!

Ci najmniejsi są najważniejsi dla nas wszystkich. Ich wyobraźnia nie zna granic, ich energia nigdy się nie wyczerpuje, ich wrażliwość jest ogromna, ich urok zniewala… Właśnie dlatego dzieci plasują się na tak szczególnym miejscu i poświęcamy im szczególną uwagę. Niezależnie od tego czy planujesz wielkie wesele, kameralną imprezę okolicznościową, czy niebanalne urodziny – z nami na pewno nie zabraknie na nich szczerego, radosnego śmiechu i mnóstwa kreatywnej zabawy przygotowanej specjalnie z myślą o najmłodszych. Bo fantazja jest od tego!

FUN

Imagination running wild

The little ones are most important for all of us. Their imagination has no limits, their energy is never depleted, their sensitivity is high, their charm is captivating… Children have a special place and we pay special attention to them. Independently of what you are planning – a big wedding, a smaller occasional party or unusual birthday party – with us you will hear an honest and loud laughter! Lots of creative fun will be prepared especially for the youngest ones. Imagination running wild…

 

MISJA

W stronę słońca i w kierunku Twoich marzeń…

W jaki sposób wyobrażacie sobie ten dzień, wieczór, noc? Zamknijcie oczy. Dobrze trafiliście. Rising Melodies to miejsce, gdzie melodie i twórcze pomysły wschodzą wraz ze słońcem. Naszym zadaniem jest dostarczyć Wam wielu niezapomnianych wzruszeń, czegoś wyjątkowego i przemyślanego w detalach. Po prostu czegoś pięknego… Wierzymy, że piękno jest dziełem ludzkiego zaangażowania, umysłu i serca. Zapraszamy.

MISSION

Toward the sun and your dreams

How do you imagine this day, evening or night? Close your eyes. You are in good hands with us. Rising Melodies is a place where melodies and creative ideas rise together with the sun. Our mission is to give you a lot of unforgettable emotions and moments… To give you something unique and thought through down to the last detail… simply something beautiful. We believe that beauty is the work of human involvement, mind, and heart. You are all invited!

rm.risingmelodies@gmail.com