Tam, gdzie melodie wschodzą wraz ze słońcem…

 

 

„NIEZAPOMNIANE PIOSENKI”

recital retro & jazz

Recital „Niezapomniane piosenki” zabiera publiczność w sentymentalną podróż. Złota era swingu lat dwudziestych i trzydziestych, epoka „retro” lat pięćdziesiątych, a później szalone lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte pozostawiły po sobie wiele genialnych kompozycji. Te piękne, „stare” piosenki w niezwykły sposób przenoszą nas w inne miejsca i czasy – do zadymionych „chicagowskich” klubów jazzowych, na roztańczone sale balowe, gdzie tylko „cza- cza” przełamuje wstyd, do maleńkich hotelików jesienną porą, gdzie wśród liści i łez pewna pani żegna się z pewnym panem, do portowych tawern, gdzie lokalna artystka przywołuje eleganckiego, nieco smutnego gościa: „Chodź tutaj Milordzie! Siadaj przy moim stoliku! Rozgość się!” …

W programie utwory mi.in. Hanki Ordonówny, Kaliny Jędrusik, Marii Koterbskiej, Sławy Przybylskiej, Edith Piaf, Heleny Majdaniec, Elli Fitzgerald, Marleny Dietrich wykonywane po polsku, angielsku, francusku i niemiecku przy akompaniamencie pianina. Zapraszamy.

“UNFORGETTABLE SONGS”

retro & jazz recital

The “Unforgettable songs” recital takes the public on a sentimental journey. The golden era of 1920s and 1930s, the retro period in 1950s and then 1960s and 1970s, have left many brilliant compositions. These “old” beautiful songs in an extraordinary manner takes us to other places and times, to Chicago jazz clubs filled with cigarette smoke, dancing ballrooms where cha-cha breaks the embarrassment, to small autumnal hotels where some lady is saying goodbye to some gentleman among the leaves and tears, to port taverns where a local artist is summoning an elegant and a little bit sad guest: “Come here, my Lord! Sit at my table! Make yourself comfortable!” …

The Programme includes compositions of, inter alia: Hanka Ordonówna, Kalina Jędrusik, Maria Koterbska, Sława Przybylska, Edith Piaff, Ella Fitzgerald, Marlena Dietrich performed in Polish, English, French and German accompanied by piano. We invite you.

<a href="https://www.weselezklasa.pl/ogloszenia-weselne/rising-melodies-oprawa-muzyczna-z-charakterem-i-kl,33046/" target="_blank" title="Rising Melodies - oprawa muzyczna z charakterem i klasą!"><img src="https://www.weselezklasa.pl/banery/Weselezklasa/logo104x128przezroczystetloczarnewypelnienie.png" alt="Rising Melodies - oprawa muzyczna z charakterem i klasą!" border="0" /></a>

WESELE Z KLASĄ

A potem żyli długo i szczęśliwie…

Najważniejsze, a zarazem najpiękniejsze momenty w życiu zasługują na oprawę muzyczną najwyższej próby. Biel sukni panny młodej, odświętnie udekorowana sala, uroczyste powitanie gości, płomień świecy… a w Waszych oczach łzy wzruszenia, radości i nadziei. Dobrze rozumiemy doniosłość tej chwili i wiemy jak ważną rolę nam powierzyliście. Muzyka na Waszym weselu to podstawa cudownej atmosfery, która sprawi, że wszyscy bez wyjątku podzielą Wasze emocje, a później nigdy już nie zapomną tego jedynego dnia i tej niepowtarzalnej nocy! „Zgramy się” z Wami na każdym etapie weselnej ceremonii i zabawy – będzie uroczyście i odświętnie, będzie romantycznie, będzie spontanicznie, będzie szaleństwo, będzie piano, będzie forte… „będzie się działo” – aż po świt! Konsultując z nami listę repertuarową sami zdecydujecie, które piosenki i gatunki muzyczne są w Waszym typie, a my w ich wykonanie włożymy całą energię, mnóstwo serca, a przede wszystkim wiele inwencji i fantazji. Prawdziwa uczta dla ciała, ducha i ucha – usłyszycie sami… Wesele na jazzowo…? Jazz to nasza specjalność, zagramy dla Was najpiękniejsze standardy jazzowe i evergreeny, rozkołyszemy salę swingowym rytmem. Lekka melancholia, kilka bluesowych nut w przerwie na deser i kawkę? Nie ma problemu, czujemy bluesa! Coś z pazurem na specjalne życzenie? Jasne, „we were born to be wild.” Ale przede wszystkim chcemy zaproponować Wam najlepsze taneczne przeboje od lat pięćdziesiątych po aktualne hity w ciekawych aranżacjach. Dobra i dobrze wykonana muzyka nikogo nie pozostawia obojętnym. Nie zejdziecie z parkietu. W końcu wszystko czego potrzebujecie tego dnia to miłość i … taniec!

CLASSY WEDDING

…And they lived happily ever after…

The most important, and at the same time the most beautiful moments in a lifetime deserve musical setting of the highest order. The whiteness of a bride’s dress, festively decorated wedding room, ceremonial welcoming for guests, a burning candle .. and tears of emotion, joy and hope in your eyes. We perfectly understand the significance of that moment and we know how important the role which you have entrusted us is. Music at your wedding is the basis of beautiful atmosphere which will cause that everyone with no exception will share emotions with you, and then they will never forget this extraordinary day and unique night! “We will put in tune” with you at every stage of the wedding ceremony and the party – it will be ceremonially and festively, it will be romantic but spontaneously, there will be high jinks, piano, forte … “There will be fun” – until the early hours! While consulting with us a list of the repertoire, you will decide on your own, which songs and kinds of music are in your type, and then we will put all our energy, a lot of heart and most of all a lot of invention and fantasy into the performance. A real treat for body, spirit and ear – let’s listen it on your own .. A jazz wedding..? We specialize ourselves in jazz music, we will play for you the most beautiful jazz and evergreen standards, we will put the room in swinging motion. Light melancholy, some blues notes during the dessert and coffee break? No problem, we feel blues! Something wild on special request? Of course, ” we were born to be wild.” But most of all, we would like to offer you the dancing hits ranging from 1950s to current hits in an interesting arrangement. Good and well-performed music will not leave anyone indifferent. You will not leave the dance floor. Finally, all you need is love and … dance on this day!

BANKIET W DOBRYM STYLU

Eventy i spotkania firmowe

W zależności od charakteru eventu proponujemy Państwu różne formy oprawy muzycznej imprez integracyjnych i bankietów. Idealnym dopełnieniem wieczoru przy kolacji i lampce wina będzie występ duetu „Piano & voice” – recital w klimacie jazzowym i rozrywkowym. Łagodne dźwięki pianina, śpiew, anegdoty muzyczne i obyczajowe uatrakcyjnią program Waszego wieczoru. Stonowana muzyka koktajlowa będzie eleganckim tłem spotkania firmowego i wprowadzi Was w nastrój sprzyjający wymianie myśli, nawiązywaniu kontaktów, integracji…

Na imprezy taneczne polecamy nowoczesną i popularną formę oprawy muzycznej „DJ i śpiew” lub skład muzyczny na żywo. Live lub pół – live zagramy dla Państwa w klimacie dyskotekowym, klubowym lub dancingowym. Wykonamy największe przeboje minionych dekad w ciekawych aranżacjach, oraz współczesne hity, zarazimy energią i muzyczną pasją. Powtarzając za Davidem Bowiem -„Let’s dance…!” Szalona zabawa przełamuje bariery – niezależnie od stanowiska i funkcji w pracy, w tańcu wszyscy zamieniacie się w rytm i odblokowujecie  emocje. Gwarantujemy pogubienia krawatów i prosimy o zabranie zapasowej pary butów.

A RECEPTION IN STYLE

Events and business meetings

Depending on the nature of an event, we offer you different forms of music setting during teambuilding events and banquets. Perfect supplementation of the evening with a dinner and a glass of wine will be the performance of the „Piano & voice” – a recital in jazz and light music climate. Gentle piano sounds, singing, music and moral anecdotes will make the programme of your event more attractive. Softened cocktail music will be an elegant background for a business meeting and will put you in a mood making an exchange of thoughts, establishing contacts, integration more efficient …

For dancing events, we recommend modern and popualar form of music settings “DJ, singing and emceeing” or live band. We play for you live or semi-live in disco, club or dancing climate. We will perform the greatest hits of the past decades in interesting arrangements as well as modern hits, we will infect you with energy and music passion. Parroting David Bowie -„Let’s dance…!” Crazy fun breaks down the barriers – regardless a professional position or function, while dancing we are all turn into rhythm and movement, releasing emotions, fantasy. We guarantee that you will loose your ties and please, take a spare pair of shoes.

OKOLICZNOŚCI PRZYRODY – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

sylwester, andrzejki, spotkania świąteczne, mikołajki, garden part

Każda pora roku niesie ze sobą własne niepowtarzalne barwy i określoną stylistykę, która odpowiednio „uchwycona” staje się doskonałym tłem uroczystości okolicznościowych. Również w muzyce można poczuć zapach lata, powiew jesieni, energię wiosny lub dać się zachwycić urokowi zimy. Zatopcie się tylko w cudach przyrody, przyjrzyjcie jej barwom, a my muzycznie dopasujemy się do tych okoliczności.

Lato to czas beztroski i radości – koncertów w plenerach, festiwali, potańcówek na powietrzu, garden party… Wszędzie tam możemy być dla Was i zagrać do tańca lub stworzyć romantyczny klimat pod gwiazdami, przy blasku świeć lub ogrodowych lampek. Zagramy dla Was tanecznie – wesoło i słonecznie! „It’s summertime and the livin is easy…”, jak śpiewała wielka jazzowa diva. Zgadzamy się z tymi słowami… Czego więcej potrzeba do szczęścia? Słońce, wino, śmiech i dobra muzyka wystarczą!

Jesień przynosi ze sobą melancholię i zadumę, to taka mocno bluesowa pora roku bogata w subtelne koloryty i odczucia, to również czas doświadczeń metafizycznych – dreszczyk emocji w noc Halloween, wróżby i przepowiednie przyszłości. Magia i muzyka są dwoma spokrewnionymi, a właściwie przenikającymi się światami, co najlepiej można odczuć właśnie w andrzejkową noc. Pozwólcie zaczarować jej atmosferę… W repertuarze utwory takie jak „Abracadabra” z rep. Steve Miller Band , „Black magic women” z rep. Carlosa Santany, z rep. czy „Burn the Witch” Queens of the Stoneage.

Zima jest czasem świątecznych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny, wigilii firmowych, szaleństwa sylwestrowej nocy. Biel odświętnie zastawionych stołów komponuje się z szatą za oknami w tę najzimniejszą i zarazem najgorętszą porę roku pełną serdeczności, ciepłych słów i dobrych życzeń. W powietrzu unosi się zapach cynamonu, w kominku trzaska ogień, a z głośników sączy się „Białe Boże narodzenie”, „Santa Caus is comming into town” , „Cicha noc” i tradycyjne kolędy. Kto z nas nie marzy o takim cudownym klimacie? Na spotkania około – świąteczne, wigilijne i wigilie firmowe proponujemy Państwu recital piosenek świątecznych i kolęd w autorskich, jazzowych aranżacjach. Sylwestrowa noc to przede wszystkim zabawa do ostatniego tchu i pierwszych promieni nowego roku. W tę noc nie pozwolimy Wam siedzieć ani podpierać ścian. W muzyce i tańcu wszystkie chwyty dozwolone! Cel? Super humor, radość, zabawa i szaleństwo! Happy new year!

NATURAL CIRCUMSTANCES – SPECIAL EVENTS

a New Year’s Eve party, a St Andrew’s Eve party, Christmas meetings, St. Nicholas’ Day, a garden party

Each season of the year is associated with unique colours and specific style, which when appropriately “caught”, becomes a perfect background for occasional ceremonies. Moreover, one may feel smell of summer, a breath of autumn, energy of spring or make oneself enraptured with the winter charm. Let’s submerge in miracles of the nature, take a look at its colours and we will adjust musically to these wonderful circumstances.

Summer is a time of carefreeness and joy – concerts in the open air, festivals, outdoor dances, garden parties … We can be in every place there for you and play to dance or create romantic atmosphere under the stars, in a setting of candlelight or garden lamps. We will play for you for dancing – cheerfully and sunny! „It’s summertime and the livin is easy…”, as a great jazz diva sang. We agree with her words… Is there anything more needed for happiness? Sun, wine, laughter and good music are enough!

Autumn brings melancholy and reverie, it is so much blues season, delicate colours and feelings rich, it is also a time of metaphysical experiences – a prickle of excitement at Halloween’s night, fortune-telling and prophecy. Magic and music are two worlds that are related with each other, actually they merge, which is felt most at the St. Andrew’s night.

Let us enchant its atmosphere… The repertoire includes compositions as „Abracadabra” by Steve Miller Band , „Black magic women” by Carlos Santana, or „Burn the Witch” by Queens of the Stoneage.

Winter is a beautiful time of Christmas meetings among family and friends, Christmas Eve, Company Christmas Eve, high jinks of New Year’s Eve. The whiteness of opulently set tables goes well with robes outside the windows in this most freezing and at the same time hottest season filled with cordiality, warm words and good wishes. A scent of cinammon waftes in the air, a log fire crackling in the hearth and “White Christmas”, „Santa Claus is coming into town”, “Silent Night” and traditional carols are flowing from the speakers. Who does not dream about such wonderful Christmas atmosphere? We offer you a Christmas songs and carols recital in original jazz arrangement for the meetings around Christmas – Christmas Eve and Company Christmas Eve. The New Year’s Eve is most of all a party until one’s dying breath and first rays of sunshine on the first day of New Year. At this night we will not allow you to sit or to be a wallflower. In music and dance no holds barred! Goal? Super humour, joy and high jinks! Happy New Year!

KONCERT – NIESPODZIANKA

w prezencie

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem nietuzinkowego prezentu na specjalną okazję – jubileusz, urodziny czy wesele, jeśli zamiast przedmiotów materialnych chciałbyś podarować komuś kilka pięknych chwil i niezapomnianych przeżyć polecamy na prezent koncert – niespodziankę! Szczególnie jeśli para lub osoba, którą chcesz obdarować jest melomanem lub po prostu „lubi muzykę” taki oryginalny a zarazem ekskluzywny prezent z pewnością sprawi radość jej radość, a gościom zapadnie w  pamięć na długie lata! Skontaktuj się z nami, w zależności od oczekiwań, warunków i okoliczności ustalimy formę, czas trwania oraz „zawartość” repertuarową i treść prezentu – niespodzianki! Serdecznie zapraszamy.

CONCERT – A SURPRISE

as a gift

If you are looking for an unconventional gift for a special occasion – jubilee, birthday or a wedding party, if instead of material items you would like to give somebody some beautiful moments and unforgettable experiences, we recommend a concert as a surprise gift! Particularly if a pair or a couple whom you would like to give the gift is a music lover or just “likes music”, a remarkable and at the same time exclusive gift will bring a lot of joy to this person or couple and their guests for sure, while it will be held in memory for many years! Contact us and depending on expectations, conditions and circumstances, we will determine a form, duration and content of a surprise gift! We cordially invite.

„SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND…?”

wieczór z niemiecką, francuską i angielską piosenką „retro”

„Sag mir wo die Blumen sind?” – „Powiedz mi gdzie są kwiaty?” Kogo nie zachwyca i nie wprawia w zadumę smutny przekaz tej „starej” piosenki wykonywanej oryginalnie przez boginię niemieckiego filmu i sceny lat 30 Marlenę Dietrich? Kto z nas nie marzy by na chwilę zamknąć oczy, a po otwarciu zobaczyć życie „na różowo”, poczuć się lekko i cudownie, jak w „La vie en rose”  śpiewa największa francuska pieśniarka  Edith Piaf. Kto nie uśmiechnie się na moment słuchając zabawnego „My heart belongs to daddy”, starego sztandaru jazzowego wykonywanego m.in przez Marylin Monroe czy Peggy Lee? Niektóre piosenki przez lata i dekady nie tracą uroku i gdy otrzepiemy z nich warstwę kurzu lśnią jak dawniej zachwycając nas harmonią, lekkością, dowcipem i głębią. W trakcie wieczorku z recitalem „Sag mir wo die Blumen sind” usłyszycie Państwo wiele wspaniałych, „odkurzonych” kompozycji w klimacie retro & jazz. Specjalnie dla Państwa konferansjerka w języku niemieckim lub dwujęzyczna PL / DE.

„SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND…?”

Ein Abend mit den „alten” deutschen, französischen und englischen Liedern

„Sag mir wo die Blumen sind“ – wer wird mit der Schönheit nicht bezaubert und durch die traurigen Worte dieses „alten“ ursprünglich von der Göttin des deutschen Filmes und der Bühne der 30er Marlene Dietrich aufgeführten Liedes in Nachdenklichkeit nicht versetzt? Wer von uns träumt nicht davon, die Augen zu schließen, um danach das Leben in rosigen Farben zu sehen, sich so wunderbar und leicht zu fühlen, wie die größte französische Sängerin Edith Paiff in dem Lied “La vie en rose“ besingt. Wer lächelt nicht beim Zuhören von ” My heart Belongs to Daddy” dem alten, ein wenig komischen Jazz-Standard, der unter anderem von Marylin Monroe und Peggy Leee aufgeführt wurde. Manche Lieder verlieren über Jahre und Dekaden ihren Charme nicht und wenn wir den Staub davon abschütteln, glänzen sie in voller Pracht und bezaubern uns mit der Harmonie und Schönheit, dem Humor und der Tiefe. Während des Abends mit dem Recital „Sag mir wo die Blumen sind” werden Sie viele, wunderbare, „abgeschüttelte” deutsche, französische und englische Lieder genießen können. Extra für Sie die Führung des Abends in der deutschen Sprache.