Tam, gdzie melodie wschodzą wraz ze słońcem…

 

 

Rising Melodies

"NIEZAPOMNIANE PIOSENKI"

recital retro & jazz

“UNFORGETTABLE SONGS”

retro & jazz recital

Rising Melodies

BANKIET W DOBRYM STYLU

Eventy i spotkania firmowe

A RECEPTION IN STYLE

Events and business meetings

Rising Melodies

KONCERT– NIESPODZIANKA

w prezencie

CONCERT –
A SURPRISE
as a gift

Rising Melodies

WESELE Z KLASĄ

…A potem żyli długo i szczęśliwie…

CLASSY WEDDING 

…And they lived happily ever after…

Rising Melodies

OKOLICZNOŚCI PRZYRODY – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

sylwester, andrzejki,
spotkania świąteczne,
mikołajki, garden party

NATURAL CIRCUMSTANCES
– SPECIAL EVENTS

a New Year’s Eve party,
a St Andrew’s Eve party, Christmas
meetings, St. Nicholas’ Day, a garden party

Rising Melodies

"SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND...?"

wieczór z niemiecką,
francuską i angielską
piosenką „retro”

„SAG MIR WO DIE
BLUMEN SIND?”

Ein Abend mit den „alten”
deutschen, französischen und
englischen Liedern